προμήθεια 4 δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους για 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2023 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια 4 δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους για 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 4 δάφνινων στεφανιών για τις εθνικές εορτές και επετείους (με μία βάση και  διάμετρο περίπου 60 εκατοστά) για 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 8η Νοεμβρίου και 17η Νοεμβρίου 2023, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 22-02-2023 και ώρα 14:00π.μ, επικοινωνώντας με το Περιφερειακό Οικονομικό Τμήμα (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, κ.κ. Σχαλλίγ Μαριολέν, τηλ. επικοινωνίας 2251036925 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: mariolen@aegean.gr).

 

Συνημμένα:

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Φεβ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg