προμήθεια (9000) εννέα χιλιάδων φύλλων εξετάσεων του ακαδημαϊκού Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια (9000) εννέα χιλιάδων φύλλων εξετάσεων του ακαδημαϊκού Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ          

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια (9000) εννέα χιλιάδων φύλλων εξετάσεων του ακαδημαϊκού Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00 €  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  Δευτέρα 25-07-2022  και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, Μιχάλων 8, 82132 Χίος, υπόψη κ. Καραφυλλή, τηλ. επικοινωνίας 22710-35027 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email:  Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Ιουλ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg