ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ νέας επιγραφής σήμανσης του κτηρίου ΤΩΘΒΕ (πρώην ΤΕΘ). | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ νέας επιγραφής σήμανσης του κτηρίου ΤΩΘΒΕ (πρώην ΤΕΘ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑ  ΑΠΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ, Σαράντα δύο (42)   γραμμάτων στερεάς μορφής   ύψους κάθε γράμματος  20 cm και βάθος (σόκορου )   3cm, νέας   επιγραφής  σήμανσης  του κτηρίου ΤΩΘΒΕ  (πρώην ΤΕΘ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω Προμήθειας και   Υπηρεσίας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1367,52 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 232,48 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 2-9ου-2019 και ώρα 9,00 π.μ επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας,   (Διεύθυνση) : Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας : 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Αυγ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Λέσβος

Current Style: Βασικό

espa.jpg