ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Η ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ κυρίως σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κλπ. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Η ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ κυρίως σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κλπ.

Current Style: Βασικό

espa.jpg