ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022: Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022: Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων"

Για 18η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. « Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων »  δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες.

·Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

·Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

·Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

·έως 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

·έως 50% δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο

·Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://nautilus.aegean.gr/index.php μέχρι την 04.06.2021

Δείτε το βίντεο εδώ και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  https://pms-msaem.pse.aegean.gr/   ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 22410 99421

 

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Φεβ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg