ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στ η Μεσόγειο» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στ η Μεσόγειο» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής,κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ημερομηνία ανάρτησης

23 Μάιος 2017

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Ρόδος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg