ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ανάθεση «Εργασιών συντήρησης και ελαιοχρωματισμού ξύλινων κουφωμάτων και μεταλλικών θυρών & κιγκλιδωμάτων σε κτίρια του Παν. Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ανάθεση «Εργασιών συντήρησης και ελαιοχρωματισμού ξύλινων κουφωμάτων και μεταλλικών θυρών & κιγκλιδωμάτων σε κτίρια του Παν. Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμ. 46/22.07.2020 στο θέμα 5.20 Οικονομικά: «Εργασιών συντήρησης και ελαιοχρωματισμού ξύλινων κουφωμάτων και
μεταλλικών θυρών & κιγκλιδωμάτων σε κτίρια του Παν. Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου» β) Πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και γ) της Τεχνικής Έκθεσης » με ΑΔΑ: 684Β469Β7Λ-ΣΘ4 και ΑΔΑΜ: 20REQ007079462, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση), που θα γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ) Σάμου, μετά από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση «Εργασιών συντήρησης και ελαιοχρωματισμού ξύλινων κουφωμάτων και μεταλλικών θυρών & κιγκλιδωμάτων σε κτίρια του Παν. Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Ιουλ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σάμος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg