ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «για την παροχή υπηρεσιών ετήσιου ελέγχου με εφαρμογή απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου» | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «για την παροχή υπηρεσιών ετήσιου ελέγχου με εφαρμογή απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «για την παροχή υπηρεσιών ετήσιου ελέγχου με εφαρμογή απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο
Καρλόβασι Σάμου»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμ. 14/4.07.2018 στο θέμα 5.31 Οικονομικά: « Έγκριση α) σκοπιμότητας της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ετήσιου ελέγχου με εφαρμογή απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» με ΑΔΑΜ: 19REQ005258524 2019-07-12, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, που θα γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ) Σάμου, μετά από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση «παροχής υπηρεσιών ετήσιου ελέγχου με εφαρμογή απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».

Προϋπολογισμός: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα από τον κωδικό 2014ΣΕ54600038.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ημερομηνία ανάρτησης

12 Ιουλ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Σάμος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg