ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 38ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου ΑΕ, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23052/105/Β/90/02 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 38ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου ΑΕ, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23052/105/Β/90/02

Current Style: Βασικό

espa.jpg