ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ανακοίνωση  της υπ' αριθμ. 27955/24.10.2022 Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΜ7Θ469Β7Λ-ΤΚΑ )
  2. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 25 Οκτωβρίου 2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:  03 Νοεμβρίου 2022

Ημερομηνία ανάρτησης

24 Οκτ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg