Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με τεσσάρων (4) διδασκόντων/ουσών με σύμβαση βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με τεσσάρων (4) διδασκόντων/ουσών με σύμβαση βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Current Style: Βασικό

espa.jpg