Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

του  Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»,

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

 της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 Το Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ) / Integrated Product Design & Innovation (IPDI)».

Διάρκεια: τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ( Α' - Β' εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων & Γ' εξάμηνο εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας) ή πέντε (5) εξάμηνα μερικής φοίτησης ( Α' - Β' – Γ’ – Δ’ εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων & Ε' εξάμηνο εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας)

ECTS: 90 ects

Οι αιτήσεις Υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνσηhttps://nautilus.aegean.gr/

μέχρι την Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. OΣKΠ  (τηλ. επικοινωνίας: 22810 - 97105 και ώρες 09:00 έως 15:00) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση studies_msc@syros.aegean.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης

27 Απρ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τοποθεσία

Σύρος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg