Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σύρος

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΠΣ) έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας σύγχρονες προσεγγίσεις (design thinking, systems thinking). Η προσέγγιση της επιστήμης της σχεδίασης στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΜΣΠΣ χαρακτηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα, την εφαρμογή σύγχρονων θεωριών και μεθοδολογιών, την έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της σχεδίασης, την επένδυση στις νέες τεχνολογίες και, τέλος, τη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσα από σχεδιαστικά projects που αντλούν έμπνευση από προβλήματα πρακτικής φύσης.

 

Γνωστικά αντικείμενα / θεματικές:

 • Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών
 • Σχεδίαση απτών προϊόντων (με H/Υ)
 • Σχεδίαση υπηρεσιών.

 

Προοπτικές απασχόλησης:

 • Σχεδίαση & ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. web / κινητές εφαρμογές, παιχνίδια)
 • Σχεδίαση εμπειρίας χρήστη (User Experience design)
 • Σχεδίαση διάδρασης (interaction design)
 • Σχεδίαση βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων
 • CAD / CAM
 • Σχεδίαση εσωτερικών χώρων (interior design)
 • Σχεδίαση υπηρεσιών
 • Σχεδίαση παραγωγής
 • Ψηφιακό marketing

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπλ. Καθηγητής

Γραμματεία

Τούλα Δαφνά

Τηλέφωνα

 • +30 2281097100
 • +30 2281097104
 • +30 2281097105

E-mail

dpsd@syros.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Ερμούπολη, Σύρος

Current Style: Βασικό

espa.jpg