Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα ΜΣΠΣ για το ακαδ. έτος 2020-2021 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα ΜΣΠΣ για το ακαδ. έτος 2020-2021

 

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μ.Σ.Π.Σ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με απόφαση της υπ’ αρ. 7ης τακτικής / 27.05.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσής του, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η επιστήμονα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχο διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το ακαδ. έτος 2020-2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα ζητούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία μέσω e-mail (studies_dpsd@aegean.gr), έως τις 31 Αυγούστου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση 

Ημερομηνία ανάρτησης

15 Ιουν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθεσία

Σύρος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg