Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Δ. 407/80) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Δ. 407/80) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

          Χίος, 16 Ιανουαρίου 2020

                                                                                   

           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, στο γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (e–mail: tde_akad_gram@chios.aegean.gr) έως και τις 28.01.2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού να επισυνάπτεται η αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  3. Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν, εφόσον εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις, θα συνάψουν σύμβαση βάσει του Π.Δ. 407/80, σε μισθολογική αντιστοιχία με τα προσόντα τους και με αποδοχές ανάλογες του διδακτικού έργου που θα τους ανατεθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ. 22710 35112, 22710 35102, e–mail: tde_akad_gram@chios.aegean.gr.

                                                                                                    

 

                                                                                                          Ο Πρόεδρος*

 

                                                                                                           Καθηγητής

                                                                                             Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

 

 

*  Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης

16 Ιαν 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Θέσεων

Τοποθεσία

Χίος

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg