Είστε εδώ

Συμμαχία πληροφόρησης για την πρόοδο στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συμμαχία πληροφόρησης για την πρόοδο στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

 

Η επίσημη έναρξη του περιοδικού Youth Employment Magazine ανακοινώθηκε την ημέρα της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας των Ηνωμένων Εθνών. Περίπου 200 ιδρύματα από 26 ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιούν σχέδια χρηματοδοτούμενα από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία ενώνονται για να μοιραστούν τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

Ξεκινώντας από τις 30 Ιουλίου, το Youth Employment Magazine (https://youthemploymentmag.net/) θα λειτουργήσει ως πηγή πληροφοριών για όλα τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Η συντακτική του ομάδα αποτελείται από εμπειρογνώμονες που υλοποιούν οι ίδιοι τα έργα και οι οποίοι αναπτύσσουν τακτικά υλικό σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα κάθε έργου. Η πλατφόρμα ιδρύθηκε από τον Διαχειριστή του Ταμείου, μια κοινοπραξία των εταιριών JCP Italy και της Ecorys Polska.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του νέου περιοδικού ως Lead Partner του ερευνητικού έργου A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (YOUTHShare) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας Στέλιος Γκιάλης, και το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του έργου που απαρτίζεται από άλλους 10 εταίρους, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και Εκπαιδευτικούς φορείς, αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στη Νότια Ευρώπη επικεντρώνοντας στους ανθεκτικούς τομείς της οικονομίας, την κοινωνική οικονομία και την οικονομία διαμοιρασμού.

Η καυτή ερώτηση για την Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάζονται στη βάση δεδομένων της Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1 πρόσβαση Ιούλιος 2019), περίπου 20 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20-34 ετών δεν απασχολούνται ούτε βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) στην ΕΕ των 28 το 2018. Στην Ιταλία και την Ελλάδα, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων, άνω του 25% των νέων

ήταν εκτός της αγοράς εργασίας. Προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση των νέων στην Ευρώπη, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία ξεκίνησαν το 2017 το Ταμείο Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την Απασχόληση των Νέων ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 26 σχέδια μεγάλης κλίμακας που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση υλοποιούν τώρα τις πρωτοβουλίες τους με στόχο να βοηθήσουν περίπου 25 000 νέους να βρουν δουλειά ή να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

«Οι ευάλωτοι νέοι συχνά δεν εμπίπτουν στα επίσημα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στη συμβατική αγορά εργασίας και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καινοτόμες λύσεις, μεταφορά καλών πρακτικών και μελέτες επιπτώσεων σχετικά με το ποιες παρεμβάσεις λειτουργούν και ποιες όχι. Τα 26 έργα θα αναπτύξουν, θα δοκιμάσουν ή θα υιοθετήσουν σχεδόν 100 νέες προσεγγίσεις, μεθόδους και πρακτικές, υπογραμμίζοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα του Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων», αναφέρει η κ. Grethe Haugøy, Senior Sector Officer για τα Περιφερειακά Ταμεία και το Παγκόσμιο Ταμείο για τον Κοινωνικό Διάλογο και την Αξιοπρεπή Εργασία του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, δηλαδή τη Γραμματεία των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.

Μια πλατφόρμα πέρα ​​από σύνορα

Σε σύγκριση με άλλες πρωτοβουλίες των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, η προστιθέμενη αξία του Ταμείου για την Απασχόληση των Νέων είναι η διακρατική επικέντρωσή του. Αυτό συμβαδίζει με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την πολιτική συνοχής της ΕΕ που λαμβάνει υπόψη τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφέρειες και η διασυνοριακή συνεργασία για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Παρόλο που το φάσμα του Ταμείου είναι τεράστιο (οι κοινοπραξίες έργων συγκεντρώνουν 195 φορείς από διάφορους τομείς που καλύπτουν τις δραστηριότητές τους σε 26 χώρες), η διάδοση των αποτελεσμάτων στο επίπεδο των χωρών όπου υλοποιούνται έργα και η ροή πληροφοριών πέρα ​​από τα σύνορα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δημιουργείται μια κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας με τη μορφή ηλεκτρονικού περιοδικού. Δεν είναι τυχαίο ότι η επίσημη έναρξη του περιοδικού "Youth Employment Magazine" συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα Φιλίας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι κοινοπραξίες υλοποίησης έργων βρίσκονται σε αρμονικές και σταθερές σχέσεις μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες.

Τοπικές δραστηριότητες, παγκόσμια πληροφόρηση

Το νέο περιοδικό θα συγκεντρώνει περιεχόμενο που προετοιμάζεται από όλα τα έργα· όχι μόνο νέα σχετικά με τα τρέχοντα επιτεύγματα και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό τους, αλλά και άρθρα, καθώς και πολυμεσικό περιεχόμενο. Επιπλέον, το συνεχώς ενημερωμένο ημερολόγιο θα επιτρέψει στο κοινό να παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από έργα σε όλη την Ευρώπη και στις Δωρήτριες Χώρες.

«Το ηλεκτρονικό περιοδικό θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για να εμπνεύσει, να συνδέσει και να ευαισθητοποιήσει τους νέους στην Ευρώπη και θα γίνει ένας διαδικτυακός κόμβος για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο Ταμείο», δήλωσε η Raquel Torres Prol, Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το Ταμείο για την Απασχόληση Νέων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, δηλαδή τη Γραμματεία των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας.

Σχετικά με το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων των Χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας

• Χρηματοδότηση 60,6 εκατομμυρίων Ευρώ.

• 3 Δωρήτριες Χώρες - Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία.

• Υποστήριξη σε 26 διακρατικά έργα που προάγουν την ποιοτική απασχόληση των νέων.

• Ειδικός σκοπός προσέγγισης των μακροχρόνια ανέργων στην ηλικιακή ομάδα 25-29, συμπληρωματικά στην υφιστάμενη χρηματοδότηση της ΕΕ.

• Περισσότερες πληροφορίες: http://eeagrants.org/fundforyoutemployment.

Ημερομηνία ανάρτησης

3 Αυγ 2019

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό