ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ [updated] | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ [updated]

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού Πυροπροστασίας για τις ανάγκες του Μιχάλειου Κτιρίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προ ΦΠΑ, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΠΤΤΥ Χίου, Μιχάλων 8, την 08η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ..

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Αυγ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Τοποθεσία

Χίος

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg