Είστε εδώ

Τρία μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρία μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ

Ημερομηνία: 12/11/2020

 

Συγκροτήθηκαν, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα, τα πρώτα εννέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και σε αυτά συμμετέχουν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

  • ο Γιώργος Καρυδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, ως Πρόεδρος του ΤΕΣ Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών
  • ο Αντώνης Κουτελιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, και ο Βασίλης Μπακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, ως μέλη του ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας και Διατροφής

 

Το ΕΣΕΤΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας.  Τα ΤΕΣ υποστηρίζουν το έργο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΕΣΕΤΕΚ σχετικά με την παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και την υποβολή σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγχαίρει τα μέλη της για την επιλογή τους και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους!

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Νοε 2020

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Current Style: Βασικό