Γιώργος Χατζηχρήστος | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Γιώργος Χατζηχρήστος

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «RurAction: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Δομικά Αδύναμες Αγροτικές Περιοχές», πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου στην Αυστριακή NUTS3 περιφέρεια Mühlviertel από τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας κύριο Χατζηχρήστο Γιώργο, υπό την εποπτεία του Καθ. Ναγόπουλου Νικόλαου. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η έρευνα διεξήχθη με τη σύμπραξη ενός Ευρωπαϊκού δικτύου ερευνητών, καθώς και με την καθοδήγηση της κοινωνικής επιχείρησης OTELO Egen. Το άρθρο που τιτλοφορείται «Regional Institutional Arenas for Social Innovation: A Mixed Methods Research»[i] παρουσιάζει τις προοπτικές θεσμικής και κοινωνικής καινοτομίας στην περιφέρεια Mühlviertel, καθώς και τις δυναμικές διακυβέρνησης. Αντίστοιχα το άρθρο με τίτλο «Social Entrepreneurship and Institutional Sustainability: Insights from an Embedded Social Enterprise»[ii], αντλώντας δεδομένα από το δίκτυο OTELO παρουσιάζει τη διαδικασία εμπέδωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων στο θεσμικό πλαίσιο και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να ενισχύσει τη θεσμική βιωσιμότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης συγκριτικής έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας βρίσκονται υπό διαδικασίας δημοσίευσης.

 

[1]https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420676.2019.1705378

[1]https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-019-00188-3

 

 

 

 

 
 
 
 

Current Style: Βασικό

espa.jpg