Δήμητρα Πέτζα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Δήμητρα Πέτζα

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Η κυρία Δήμητρα Πέτζα είναι υποψήφια διδακτόρισσα στην Αλιευτική Διαχείριση και Πολιτική στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Στέλιου Κατσανεβάκη.

Η διδακτορική της έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των χωρικών μέτρων διαχείρισης της αλιείας (Area-based Fisheries Management Measures, ABFMs) υπό το πρίσμα της Οικοσυστημικής Προσέγγισης για την Αλιεία, του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Χωρικής Θαλάσσιας Διατήρησης. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση της συμβολής των ABFMs στη θαλάσσια διατήρηση υπό την ιδέα των Άλλων Αποτελεσματικών Χωρικών Μέτρων Διατήρησης (Other Effective area-based Conservation Measures, OECMs), όπως προτείνεται από το Στόχο Άιτσι 11 της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD). Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε αυτές τις θεματικές ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά συναφών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνάς της έχουν αναγνωριστεί και αξιοποιηθεί ως επιστημονική τεκμηρίωση για τη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/ ΓΔ Αλιείας, το Υπουργείο Ναυτιλίας/ Δ Ελέγχου Αλιείας, την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ΜΚΟ.

Πρόσφατα, η έρευνά της προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Αλιείας της Επιτροπής για τη Διαχείριση Οικοσυστημάτων της IUCN (IUCN-CEM-FEG). Τον Μάιο του 2019, κλήθηκε να συμμετάσχει στη “Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για τα OECMs στον Τομέα της Συλλεκτικής Θαλάσσιας Αλιείας” που συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, το IUCN-CEM-FEG και το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τη Διατήρηση και την Ανάπτυξη (EBCD), σε συνεργασία με τη CBD και το Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στην έδρα του FAO. Έκτοτε, παρέχει εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη και δημοσίευση σχετικών μεθοδολογιών και οδηγιών ως μέλος της Ομάδας Ειδικών για τα OECMs της Παγκόσμιας Επιτροπής για της Προστατευόμενες Περιοχές της IUCN.

 
 
 
 

Current Style: Βασικό

espa.jpg