Μάνος Λαγουδάκης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μάνος Λαγουδάκης

Τμήμα Γεωγραφίας

Ο κύριος Μάνος Λαγουδάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Έτος εισαγωγής 2002). Από το 2011 εργάζεται στο τμήμα παρατήρησης της Γης της ESA (ESRIN/ESA) αρχικά ως μετεκπαιδευόμενος στις δομές δεδομένων και έπειτα στο γραφείο επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και οπτικοποίησης δεδομένων.

Ο ίδιος αναφέρει:

«Δουλεύοντας με δεδομένα

Ο όγκος πληροφορίας που η κοινωνία μας παράγει κάθε λεπτό δεν έχει προηγούμενο. Δορυφόροι, οικιακές συσκευές (IoT), κινητά τηλέφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εργασίες πεδίου και πανεπιστημιακές ομάδες παράγουν χωρική πληροφορία, η οποία περιμένει να ανακαλυφθεί, να επεξεργαστεί και να παρουσιαστεί με κατάλληλο τρόπο. Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος, είναι να θέσει τις σωστές ερωτήσεις και να αναζητήσει τις χωρικές συσχετίσεις.

Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μια παράμετρος εξαιρετικά σημαντική, την οποία τείνουμε να παραβλέπουμε. Σημεία τα οποία πρέπει να προσεχθούν:

Σε ποιόν απευθυνόμαστε, ποια είναι η ουσιώδης πληροφορία, ποια είναι τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσουμε, ποιος είναι ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πως διασφαλίζουμε τη διάδραση με το κοινό και πως αξιολογούμε την επιτυχή επικοινωνία.

Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι στη καρδιά της δουλειάς μας στο γραφείο οπτικοποίησης δεδομένων του τμήματος παρατήρησης της Γης της ESA. Προτεραιότητα μας είναι να υπογραμμίζουμε τη σημαντικότητα των δορυφόρων στη σύγχρονη κοινωνία, σε επιχειρησιακές εφαρμογές και την καθημερινή ζωή. Χρησιμοποιώντας τα διάφορα κανάλια του οργανισμού, απευθυνόμαστε σε εκατομμύρια ανθρώπους, από μαθητές έως επιστήμονες και πολιτικούς και είναι εξαιρετικά σημαντικό η πληροφορία να είναι ακριβής, κατανοητή από όλους και να παρουσιάζεται με καλαίσθητο τρόπο».

 

 
 
 
 

Current Style: Βασικό

espa.jpg