Ματούλα Βολίκα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ματούλα Βολίκα

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτοφιών (ΙΚΥ). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Οι έννοιες του εκπαιδευτικού και του μαθησιακού σχεδιασμού στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και οι συνέπειες τους στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικό». Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής Γιώργος Φεσάκης  (επιβλέπων), Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) .

 
 
 
 

Current Style: Βασικό

espa.jpg