Είστε εδώ

Γραμματεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών | Μυτιλήνη

Υποστηρίζει διοικητικά τη Σχολή στις αρμοδιότητές της που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διεκπεραιώνει  τις διαδικασίες για την συγκρότηση  των συλλογικών οργάνων της Σχολής. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά όργανα της Σχολής και υποστηρίζει τις δημόσιες διεθνείς σχέσεις της Σχολής.

Προϊστάμενος/η

Αναστασία Μπογόρδου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036180

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036189

Current Style: Βασικό