Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων | Χίος

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού.

Στελέχωση

Σαρμουσάκη Μαρία
Κοκολάκη Ελευθερία
Βιτζηλαίου Μαρία

Προϊστάμενος/η

Κυριακή Καραμούζου

Τηλέφωνα

+30 2271035102
+30 2271035130
+30 2271035112

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 82100 Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035199

Current Style: Βασικό