Είστε εδώ

Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών | Χίος

Υποστηρίζει διοικητικά το Τμήμα στις αρμοδιότητές του που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος (προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, κ.ά.), από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας έως την αποφοίτησή του. Υποστηρίζει γραμματειακά τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων αυτού.

Στελέχωση

Καλλιόπη Βλάττα
Μαρίκα Λυκουρίνα

Προϊστάμενος/η

Δήμητρα Ραφτέλη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2271035202
+30 2271035222
+30 2271035230

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2Α, 82132 Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035299

Current Style: Βασικό