Γραφείο Διεθνών Σχέσεων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Παρακολουθεί όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό.

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον διεθνή χώρο σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και εισηγείται για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών προς αξιοποίησή τους.

Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδρύματος ως μέλους Διεθνών οργανώσεων.

Μεριμνά για την υποδοχή και εξυπηρέτηση ξένων επισκεπτών στο πλαίσιο των συνεργασιών της διοίκησης του Ιδρύματος.

Εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν στις εξωτερικές σχέσεις του Ιδρύματος.

Προωθεί τα θέματα συνεργασιών του Ιδρύματος με τις κοινοτικές δραστηριότητες και ενημερώνει γι΄ αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στελέχωση

Θεοδώρα Τζέκου
Μαρία Βασιλείου

Τηλέφωνα

+30 2251036173

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg