Είστε εδώ

Νομική Υπηρεσία

Είναι αρμόδια για τη νομική εξυπηρέτηση του Ιδρύματος στις κάθε μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες, και στη νομική υποστήριξη των Αρχών και Υπηρεσιών αυτού με γραπτές και προφορικές γνωμοδοτήσεις. Είναι επίσης αρμόδια και για την παραλαβή των επιδιδομένων στο Πανεπιστήμιο εγγράφων, δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως. 

Προϊστάμενος/η

Ευάγγελος Ζωγράφος - Νομικός Σύμβουλος

Τηλέφωνα

+30 2251036176

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Νομική Υπηρεσία, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036019

Current Style: Βασικό