Είστε εδώ

Περιφερειακό Γραφείο Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων | Χίου

Μεριμνά για την προβολή των δραστηριοτήτων πανεπιστημιακής μονάδας στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων καλλιεργεί σχέσεις συνεργασίας με δημόσιους και θεσμικούς φορείς αλλά και συντελεστές της τοπικής οικονομίας με στόχο την αξιοποίηση και προβολή της γνώσης που παράγεται στο Ίδρυμα.

Μεριμνά για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών, διαλέξεων, συνεδρίων, επετείων, δεξιώσεων και λοιπών εκδηλώσεων της πανεπιστημιακής μονάδας.

Μεριμνά για την υποδοχή και εξυπηρέτηση ξένων επισκεπτών στα πλαίσια των συνεργασιών των Σχολών και των Τμημάτων της μονάδας.

Στελέχωση

Ισαβέλλα Μπουρνιά

Τηλέφωνα

+30 2271035008

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, Περιφερειακό Γραφείο Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων, Μιχάλων 8, 82132 Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035099

Current Style: Βασικό