Είστε εδώ

Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας | Μυτιλήνης

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει εξ ολοκλήρου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, όλες τις διαδικασίες που αφορούν στα θέματα φοιτητικής μέριμνας των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας, τις διαδικασίες για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την προαγωγή της πολιτιστικής και αθλητικής παιδείας των φοιτητών. Υποστηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και του Συμβουλευτικού Σταθμού της Μονάδας.

Στελέχωση

Ευστρατία Αμανίδου
Σαράντος Ρέγας

Τηλέφωνα

+30 2251036937
+30 2251036932

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81132 Μυτιλήνη

E-mail

Fax

+30 2251036939

Current Style: Βασικό