Είστε εδώ

Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας | Ρόδου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει εξ ολοκλήρου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, όλες τις διαδικασίες που αφορούν στα θέματα φοιτητικής μέριμνας των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας, τις διαδικασίες για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την προαγωγή της πολιτιστικής και αθλητικής παιδείας των φοιτητών. Υποστηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και του Συμβουλευτικού Σταθμού της Μονάδας.

Στελέχωση

Γιάννης Χαριστής
Βασίλειος Παπαβασιλείου
Χρίστος - Παρασκευάς Παυλίδης

Τηλέφωνα

+30 2241099012
+30 2241099024
+30 22410 99013
+30 22410 99022

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, κτίριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο ΙΣ.8, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος,

E-mail

Fax

+30 2241099024

Current Style: Βασικό