Είστε εδώ

Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας | Σάμου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει εξ ολοκλήρου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, όλες τις διαδικασίες που αφορούν στα θέματα φοιτητικής μέριμνας των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας, τις διαδικασίες για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την προαγωγή της πολιτιστικής και αθλητικής παιδείας των φοιτητών. Υποστηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και του Συμβουλευτικού Σταθμού της Μονάδας.

Στελέχωση

Απόστολος Γαλανόπουλος
Γιώργος Μητατάκης

Τηλέφωνα

+30 2273082028
+30 2273082011

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου, Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Καρλόβασι, 83200 Σάμος

E-mail

Fax

+30 2273082009

Current Style: Βασικό