Είστε εδώ

Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας | Χίου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει εξ ολοκλήρου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση, όλες τις διαδικασίες που αφορούν στα θέματα φοιτητικής μέριμνας των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας, τις διαδικασίες για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την προαγωγή της πολιτιστικής και αθλητικής παιδείας των φοιτητών. Υποστηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και του Συμβουλευτικού Σταθμού της Μονάδας.

 

Φοιτητικές Κατοικίες Χίου τηλ.: 2271035500

Στελέχωση

Νίκος Γανιάρης
Δέσποινα Ανδριώτη

Τηλέφωνα

+30 2271035026
+30 2271035025
+30 2271035500

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Μιχάλων 8, 82132 Χίος

E-mail

Fax

+30 2271035099

Current Style: Βασικό