Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων | Ρόδου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιμόρφωσης του πάσης φύσης προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση. Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εκφράζει άποψη στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Μεριμνά για την καθαριότητα και φύλαξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας.

Στελέχωση

Ανζέλ Τάταρη
Μαρία Κούρτη
Γιάννης Γόμπος
Άννα Βούη
Βασίλειος Βερνάλης

Προϊστάμενος/η

Ειρήνη Ποτσάκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2241099010
+30 2241099021
+30 2241099018
+30 2241099014
+30 2241099016
+30 2241099017
+30 22410 99015

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων, κτίριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο ΙΣ.11, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

E-mail

Fax

+30 2241099019

Current Style: Βασικό