Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων | Σάμου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιμόρφωσης του πάσης φύσης προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση. Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εκφράζει άποψη στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Μεριμνά για την καθαριότητα και φύλαξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας.

Στελέχωση

Γραμματική Χατζηκωνσταντή
Νεκτάριος Τσαγανός
Εμμανουήλ Αργύρης
Ευαγγελία Δεληγιάννη
Δέσποινα Μύτικα
Μαρία Τσακουμάγκου
Χρυσούλα Χατζηιακώβου
Αρχοντού Σοφούλη

Προϊστάμενος/η

Αδαμαντίνη Κατσιάνη

Τηλέφωνα

+30 2273082010
+30 2273082017
+30 2273082037

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου, Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων, Καρλόβασι, 83200 Σάμος

E-mail

Fax

+30 2273082009
+30 2273082008

Current Style: Βασικό