Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων | Σύρου

Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιμόρφωσης του πάσης φύσης προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση. Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εκφράζει άποψη στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Μεριμνά για την καθαριότητα και φύλαξη των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας.

Στελέχωση

Νίκη Αρκιτσαίου

Προϊστάμενος/η

Ελένη Γουρνέλου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2281097003
+30 2281097084

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, 84100 Σύρος

E-mail

Fax

+30 2281097009

Current Style: Βασικό