Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων | Μυτιλήνης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων | Μυτιλήνης

Διαχειρίζεται και έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων που αφορούν στην πανεπιστημιακή μονάδα στην οποία ανήκει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση.

Έχει την ευθύνη κατάρτισης, παρακολούθησης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού της Μονάδας. Διεκπεραιώνει την εκκαθάριση και ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών. Καταγράφει−ελέγχει−παρακολουθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία της Μονάδας, τηρεί μητρώο παγίων των μη αναλώσιμων υλικών της Μονάδας. Προκηρύσσει πάσης φύσης διαγωνισμούς προμήθειας υλικών – εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών και μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

Στελέχωση

Μαριολέν Σχαλλίγ
Άννα Τζαγκαράκη
Βενετία Βελούτσου

Προϊστάμενος/η

Γεώργιος Κάιτατζης

Τηλέφωνα

+30 2251036921
+30 2251036924
+30 2251036925
+30 2251036923

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81132 Μυτιλήνη

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg