Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων | Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων | Χίου

Διαχειρίζεται και έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων που αφορούν στην πανεπιστημιακή μονάδα στην οποία ανήκει βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση.

Έχει την ευθύνη κατάρτισης, παρακολούθησης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού της Μονάδας. Διεκπεραιώνει την εκκαθάριση και ελέγχει την νομιμότητα των δαπανών. Καταγράφει−ελέγχει−παρακολουθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία της Μονάδας, τηρεί μητρώο παγίων των μη αναλώσιμων υλικών της Μονάδας. Προκηρύσσει πάσης φύσης διαγωνισμούς προμήθειας υλικών – εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών και μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

Εμμανουήλ ΔροσάκηςΔημήτρης ΚαραφυλλήςΚατερίνα ΝικολογιάννηΜαρία Σιμούλη
Κυριακή Σαλιάρη+30 2271035021+30 2271035022+30 2271035023+30 2271035024+30 2271035027ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, Περιφερειακό Γραφείο Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Μιχάλων 8, 82132 ΧίοςChios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr

Current Style: Βασικό

espa.jpg