Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Λήμνου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών | Λήμνου

Παρέχει υποστήριξη σε θέματα αρμοδιότητας της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όσον αφορά στην υλοποίηση της συντήρησης και επισκευής του συνόλου των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος που λειτουργούν στην Πανεπιστημιακή Μονάδα στην οποία ανήκει. Μεριμνά για τη διασφάλιση της διαρκούς ετοιμότητας των μεταφορικών μέσων της Μονάδας. Συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων.  Επικουρεί τα λοιπά Τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στον έλεγχο μελετών και την επίβλεψη έργων με στελέχη κατάλληλης ειδικότητας.

Τηλέφωνα

+30 2254083060

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Λήμνου, Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών Λήμνου, κτίριο Κυδάδειο, Καρατζά 24, Μύρινα 81400 Λήμνος

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg