Είστε εδώ

Τμήμα Διδακτικού & εν γένει Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Καθηγητών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του κάθε φύσης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Μεριμνά για την έκδοση σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία από τα αντίστοιχα καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειακά τμήματα.

Προϊστάμενος/η

Ερασμία Χατζηδημητρίου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036137

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Διδακτικού και εν γένει Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036009

Current Style: Βασικό