Είστε εδώ

Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Μεριμνά και υποστηρίζει την εφαρμογή διαδικασιών που αφορούν σε διεθνείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες- συνεργασίες στο πλαίσιο των τριών κύκλων σπουδών. Υποστηρίζει σε επίπεδο Ιδρύματος το Πρόγραμμα Erasmus. Ενημερώνει για την ύπαρξη και εφαρμογή διεθνών πρακτικών. Μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή της. Μεριμνά για την οργάνωση προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές ή ξένης γλώσσας για Έλληνες φοιτητές (πέραν της ξένης γλώσσας που διδάσκεται στο πλαίσιο των σπουδών τους). 

Προϊστάμενος/η

Περσεφόνη Καραντάνη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036165

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών και λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036169

Current Style: Βασικό