Είστε εδώ

Τμήμα Μισθοδοσίας

Παρακολουθεί τις νομοθετικές αλλαγές και διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά στη μισθοδοσία του κάθε φύσης προσωπικού του Πανεπιστημίου. Επεξεργάζεται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση, αναμόρφωση και εκτέλεση του προϋπολογισμού μισθοδοσίας.

Στελέχωση

Σοφία Ανωμερίτου
Γρηγορέλλη Ευαγγελία
Ελευθεριάδου Ελένη

Προϊστάμενος/η

Γεώργιος Κολοκυθάς (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036924
+30 2251036926
+30 2251036927

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μισθοδοσίας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036127

Current Style: Βασικό