Είστε εδώ

Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών

Έχει την ευθύνη της κατάρτισης, παρακολούθησης, εκτέλεσης και αναμόρφωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου. Μεριμνά για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία από τα αντίστοιχα καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειακά τμήματα.

Στελέχωση

Φερενίκη Τσαμπαρλή
Μενέλαος Κυριάκογλου
Καραθανασίου Αικατερίνη

Προϊστάμενος/η

Ευτέρπη Βασιλέλλη

Τηλέφωνα

+30 2251036146
+30 2251036147
+30 2251036188

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Προϋπολογισμού-Δαπανών, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036127

Current Style: Βασικό