Είστε εδώ

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Συμβουλευτικής

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας και μεριμνά για την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων προκειμένου να εξασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή και λειτουργία των παροχών φοιτητικής μέριμνας από τα αντίστοιχα καθ’ ύλην αρμόδια περιφερειακά τμήματα. Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος στα θέματα φοιτητικής μέριμνας. Συντονίζει όλες  τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση των φοιτητών σε θέματα φοιτητικής μέριμνας. Διατηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, μέσω της οποίας υποστηρίζεται η διαδικασία επιλογής δικαιούχων παροχών φοιτητικής μέριμνας και η εξαγωγή συγκεντρωτικών για το Ίδρυμα στοιχείων.

Συντονίζει, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα Φοιτητικής Μέριμνας, τις διαδικασίες για την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές και λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών. Μεριμνά για την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία. Αναλαμβάνει δράσεις ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για τον φοιτητικό πληθυσμό και συντονίζει και καθοδηγεί τα Περιφερειακά Τμήματα Φοιτητικών Υποθέσεων σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο την προαγωγή της πολιτιστικής και αθλητικής παιδείας των φοιτητών. Συνδράμει, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα Φοιτητικών Υποθέσεων, στο έργο του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας και των Περιφερειακών.

Παρέχει στους  φοιτητές και σε αποφοίτους του Ιδρύματος πληροφόρηση για ζητήματα σταδιοδρομίας και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Ιδιαιτέρως μεριμνά στην υποστήριξη αποφοίτων με αναπηρία σε θέματα σταδιοδρομίας. Οργανώνει και διεκπεραιώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Οργανώνει, επίσης, κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων.  

Προϊστάμενος/η

Αναστάσιος Μόσχος (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος)

Τηλέφωνα

+30 2251036046
+30 2251036164

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Συμβουλευτικής, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 2251036169

Current Style: Βασικό