Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της με αριθμ. πρωτοκόλλου 11285/2023, 15.02.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή υποτροφίας για την κάλυψη αναγκών στέγασης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της με αριθμ. πρωτοκόλλου 11285/2023, 15.02.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή υποτροφίας για την κάλυψη αναγκών στέγασης

Ημερομηνία ανάρτησης

29 Σεπ 2023

Είδος ανακοίνωσης

Υποτροφίες

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg