Έλεγχο και την συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης (τριάντα έξι πυροσβεστήρων) του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα για το έτος 2021 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έλεγχο και την συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης (τριάντα έξι πυροσβεστήρων) του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για τον «Έλεγχο  και την συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης ( τριάντα έξι  πυροσβεστήρων) του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα  για το έτος 2021»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 201,62€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 48,38€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  24/09/2021 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Κασκαμπά Κλεονίκη, στο Γραφείο Δια νησιώτικης Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα e-email : nkas@aegean.gr  

 

 

Εργασίες που απαιτούνται

Οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης, θα γίνουν σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ισχύει στη χώρα  μας και περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 52/Β’/20.01.2005 (Κ.Υ.Α. 618/43) & ΦΕΚ 1218/Β’/01.09.2005 (Τροποποίηση 17230/671).

Συνοπτικά αναφέρεται:

  • Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στη φιάλη.
  • Αφαίρεση κλείστρων.
  • Έλεγχος μανομέτρου, σπειρωμάτων, σκόνης, ελατηρίων κλπ.
  • Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός.
  • Αναγόμωση (αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται και Υδραυλική δοκιμή
  • Αλλαγή O’ rings και επανατοποθέτηση του κλείστρου και παροχής πίεσης Αζώτου (Ν2).
  • Τοποθέτηση της Πινακίδας Ελέγχου.
  • Συμπλήρωση του Εντύπου Μητρώου Συντήρησης.
  • Στο μεσοδιάστημα ο Ανάδοχος φροντίζει πάντα να υπάρχει  ικανός αριθμός πυροσβεστήρων, έτσι ώστε να μη μείνουν οι χώροι δίχως ελάχιστη προστασία.
  • Η Παράδοση των πυροσβεστήρων θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  ετήσιου ελέγχου

Περιγραφή πυροσβεστήρων προς έλεγχο και συντήρηση

A/A

Περιγραφή

Μ/Μ

Ποσότητα

1

Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως Pa 6Kg

τεμ.

11

2

Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως Pa 12Kg

τεμ.

3

3

Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα οροφής Ξηράς κόνεως  Pa 12Kg

τεμ.

2

4

Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως  Pa 3Kg

τεμ.

1

5

Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα CO2 2Kg

τεμ.

2

6

Αναγόμωση - Έλεγχος Συντήρηση Πυροσβεστήρα CO2 5Kg

τεμ.

17

 

 Σύνολο

 

36

Ημερομηνία ανάρτησης

8 Σεπ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg