Έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος ZeroPM | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος ZeroPM

Δελτίο τύπου: Έναρξη του προγράμματος ZeroPM

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ZeroPM: Zero Pollution from Persistent, Mobile Substances που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της πρόσκλησης H2020 "Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals".

Το περιβάλλον απειλείται από την παρουσία συνθετικών οργανικών ενώσεων που παρουσιάζουν υψηλή ανθεκτικότητα και κινητικότητα. Η διεθνής ονομασία των συγκεκριμένων ουσιών είναι Persistent and Mobile (PM) Substances. Ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός, υπολογίζονται όμως σε μερικές χιλιάδες. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων ουσιών είναι η μελαμίνη, το βενζοτριαζόλιο, το 1,4-διοξάνιο και οι υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες ενώσεις (γνωστότερες και ως PFAS). Οι PM ουσίες χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων που βρίσκονται στα σπίτια μας όπως σε απορρυπαντικά
πλυντηρίων, αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα ρούχα, προϊόντα μακιγιάζ, σαμπουάν και
σαπούνια.
Το ZeroPM θα εφαρμόσει στρατηγικές πρόληψης, ιεράρχησης και απομάκρυνσης για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από τις PM ουσίες. Το έργο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021. Σε αυτό συμμετέχουν 15 εταίροι και θα διαρκέσει 5 χρόνια. Συντονίζεται από το Νορβηγικό Γεωτεχνικό Ινστιτούτο (NGI) και συγκεκριμένα από τη Δρ. Sarah Hale και τον Καθηγητή Hans Peter Arp.
Οι εταίροι του έργου είναι:
 Stockholm University (Σουηδία)
 Vrije Universiteit Amsterdam (Ολλανδία)
 DVGW-Technologiezentrum Wasser (German Water Centre) (Γερμανία)
 Milieu Law and Policy Consulting (Βέλγιο)
 ChemSec (Σουηδία)
 German Environment Agency (Γερμανία)
 ETH Zurich (Ελβετία)
 University of Luxembourg (Λουξεμβούργο)
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα)
 TG Environmental Research (Ηνωμένο Βασίλειο)
 Chalmers University of Technology (Σουηδία)
 Norwegian Water Research Institute (Νορβηγία)
 University of Vienna (Αυστρία)
 Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (Γερμανία)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συμμετάσχει στο Πακέτο Εργασίας 7 του έργου που αφορά στη μελέτη της συμπεριφοράς των ουσιών PM κατά την επεξεργασία της λυματολάσπης. Αρχικά θα δοκιμαστούν στο εργαστήριο βιολογικές και θερμικές διεργασίες επεξεργασίας της ιλύος και στη συνέχεια θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει στη Μυτιλήνη για διάστημα δύο ετών πιλοτική μονάδα επεξεργασίας της ιλύος. Θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά καινοτόμες μέθοδοι επεξεργασίας της λυματολάσπης και θα διερευνηθεί η ικανότητα αυτών των μεθόδων να απομακρύνουν τις PM ουσίες. Παράλληλα, θα υπολογιστεί το συνολικό και το λειτουργικό κόστος της επεξεργασίας και θα αποτιμηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων τεχνολογικών.

Οι συμμετέχοντες καθηγητές από το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νάσος Στασινάκης, ο Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Φουντουλάκης, ο Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Βακάλης και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή.

Περισσότερες πληροφορίες για το ZeroPM μπορεί να βρεθούν στην ιστοσελίδα του
προγράμματος: https://zeropm.eu/
Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος, ακολουθείστε το
πρόγραμμα στο twitter: https://twitter.com/ZeroPM_H2020

Ημερομηνία ανάρτησης

21 Μαρ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Σχολή / Τμήμα

Βασικό αρχείο

Current Style: Βασικό

espa.jpg