Είστε εδώ

Τμήμα Περιβάλλοντος

Λέσβος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σύγχρονη γνώση και ερευνητική δραστηριότητα αξιοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος από το τοπικό επίπεδο έως το επίπεδο της βιόσφαιρας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ένα από τα πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύθηκε το 1984. Δέχθηκε για πρώτη φορά μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες το 1986 και προπτυχιακούς/ές το 1987. Είναι το Τμήμα που ίδρυσε και εδραίωσε τις περιβαλλοντικές σπουδές στη χώρα. Σήμερα το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση και ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τη σχέση του Ανθρώπου με το περιβάλλον του. Κεντρικός πυλώνας του έργου αυτού είναι η διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος από το τοπικό επίπεδο έως το επίπεδο της βιόσφαιρας.

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/τριών, σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και μάθησης, σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Οικολογία, την Περιβαλλοντική Μηχανική, την Ενέργεια, την Οικονομία, την Εκπαίδευση και την Πολιτική. Τόσο η εκπαιδευτική όσο και η ερευνητική δραστηριότητα υποστηρίζονται από σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή και εξοπλισμό.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Πέτρος Γαγάνης, Καθηγητής

Γραμματεία

Διαμάντη Μουτζούρη

Τηλέφωνα

  • +30 2251036200
  • +30 2251036202

Fax

+30 2251036209

E-mail

secr-env@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Περιβάλλοντος, Κτήριο «Ξενία A», Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό