Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την Συντήρηση & Επισκευή των τριάντα εννιά (39) κλιματιστικών μηχανημάτων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την Συντήρηση & Επισκευή των τριάντα εννιά (39) κλιματιστικών μηχανημάτων του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                       

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την Συντήρηση & Επισκευή των τριάντα εννιά (39) κλιματιστικών μηχανημάτων,  του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επι της Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 806,45€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 193,55€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  25/05/2020 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας   τις, κα Λάμπου Σταυρούλα ή κα  Κασκαμπά Κλεονίκη,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 21064920207, 210-6492023,στο fax 2106492199,  ή με ηλεκτρονική αποστολή  email: slamb@aegean.gr  &  nkas@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Μάιος 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg