Είστε εδώ

ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την “Συντήρηση του Καυστήρα του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επι της Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                    

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την “Συντήρηση του Καυστήρα του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επι της Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έτους 2020”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 282,26€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 67,74€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 23-10-2020 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με τις, κα Λάμπου Σταυρούλα ή κα  Κασκαμπά Κλεονίκη,  στο Γραφείο Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 21064920207, 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email: slamb@aegean.gr  &  nkas@aegean.gr

Ημερομηνία ανάρτησης

20 Οκτ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό