Ανάθεση της επισκευής UPS Powerscale 20kVA του μηχανογραφικού κέντρου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανάθεση της επισκευής UPS Powerscale 20kVA του μηχανογραφικού κέντρου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των εργασιών με τίτλο: «Επισκευή UPS Powerscale 20kVA του μηχανογραφικού κέντρου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€ (επτά χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24%. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 5.645,16€).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν αποστέλλοντας τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την Δευτέρα 07.02.2022 και ώρα 13:00  με ηλεκτρονική αποστολή στο email: techniki@syros.aegean.gr.

Πληροφορίες: Περιφερειακή Διεύθυνση Σύρου, Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ,κ. Γεώργιος Πυρουνάκης στο τηλέφωνο 22810-97047.

1 Φεβ 2022Προκηρύξεις ΔιαγωνισμώνΣύροςΑρχείο Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Current Style: Βασικό

espa.jpg